Geowissenschaften in der Praxis

Naturgefahren

Ansprechpersonen

Eva Frick

Eva Frick
Geografin (Dipl.), Dr. phil. nat., Mediatorin
Fachexpertin Naturgefahren
Fachgruppen-Leitung Naturgefahren
Tel. 031 300 44 12

Catherine Berger

Catherine Berger
Geografin (Dipl.), Dr. phil. nat.
Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF
Fachexpertin Naturgefahren
Geschäftsleitung
Tel. 031 300 44 23

Andy Kipfer

Andy Kipfer
Geograf (Dipl.), Dr. phil. nat.
Fachexperte Naturgefahren
Geschäftsleitung
Tel. 031 300 44 31

Ansprechpersonen

Eva Frick

Eva Frick
Geografin (Dipl.), Dr. phil. nat., Mediatorin
Fachexpertin Naturgefahren
Fachgruppen-Leitung Naturgefahren
Tel. 031 300 44 12

Andy Kipfer

Andy Kipfer
Geograf (Dipl.), Dr. phil. nat.
Fachexperte Naturgefahren
Geschäftsleitung
Tel. 031 300 44 31

Catherine Berger

Catherine Berger
Geografin (Dipl.), Dr. phil. nat.
Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF
Fachexpertin Naturgefahren
Geschäftsleitung
Tel. 031 300 44 23