Geowissenschaften in der Praxis

Geodatenmodelle

Ansprechpersonen

Catherine Berger

Catherine Berger
Geografin (Dipl.), Dr. phil. nat.
Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF
Fachexpertin Naturgefahren
Geschäftsleitung
Tel. 031 300 44 23

Ursin Caduff

Ursin Caduff
Geoinformatiker (M.Sc.), Geograf (M.Sc.)
Leiter Geoinformatik
Tel. 031 300 44 22

Daria Schmutz

Daria Schmutz
Geografin (M.Sc.)
Spezialistin Naturgefahren
Projektleiterin
Tel. 031 300 44 37

Andy Kipfer

Andy Kipfer
Geograf (Dipl.), Dr. phil. nat.
Fachexperte Naturgefahren
Geschäftsleitung
Tel. 031 300 44 31

Peter Gsteiger

Peter Gsteiger
Geograf (lic. phil. nat.)
Fachexperte Geoinformatik
Projektleiter
Tel. 031 300 44 24

René Kaufmann

René Kaufmann
Umweltingenieur (M.Sc. ETH)
Spezialist Naturgefahren und Geoinformatik
Projektleiter
Tel. 031 300 44 38

Mirjam Mertin

Mirjam Mertin
Geografin (M.Sc.)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Tel. 031 300 44 18

Peter Mani

Peter Mani
Geograf (lic. phil. nat.)
Fachexperte Naturgefahren
Projektleiter
Tel. 031 300 44 34